Moutain, Hill, Climbing

Giao lộ tiếp theo chờ bạn

Ta tìm thấy ta sao bao lần vấp ngã là vậy.

“…Nếu như hôm nay bạn vui vẻ hay là không vui vẻ, thành công hay là không thành công, đều không có quan hệ gì, bởi vì khi đêm đến, hôm nay sẽ trở thành quá khứ.
Giao lộ kế tiếp, có một nụ cười đang đợi bạn. Nụ cười đó, là chúng ta sau khi té ngã trong mưa gió, toàn thân bùn đất, khốn khổ quẫn bách, hoài nghi bản thân, không thừa nhận bản thân, sau đó lại vì lời miệt thị của người xung quanh mà quên đi bản thân, sau cùng vùng vẫy mà kiên cường đứng lên, nở nụ cười khích lệ và chúc phúc bản thân…”

(Minh Nguyễn dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s