Moutain, Hill, Climbing

The motives, động lực của bạn là gì?

Một cuốn sách 188 trang rất hay.
Mình nhìn thấy bản thân, khuyết điểm, điểm mạnh thậm chí yếu điểm chết người cũng như nhân tố lý giải vì sao mình ở đây, bây giờ.

💪 Lãnh đạo hướng tới phần thưởng: Với niềm tin rằng vị trí lãnh đạo là phần thưởng cho thành quả làm việc, vì thế trải nghiệm lãnh đạo phải thoải mái và sung sướng, được tự do lựa chọn những gì họ sẽ làm và tránh những việc vụn vặt, không thoải mái hay gây khó chịu.


💪 Lãnh đạo hướng tới trách nhiệm: Với niềm tin rằng lãnh đạo là một trách nhiệm, vì thế trải nghiệm lãnh đạo phải khó khăn và đầy thử thách (mặc dù đương nhiên không phải không có những yếu tố phần thưởng cá nhân).
☘️ Không có nhà lãnh đạo nào hoàn toàn hướng tới phần thưởng hay hướng tới trách nhiệm. Tất cả chúng ta đều có lúc gặp khó khăn, nhưng tất cả đều có thể cố gắng làm những việc đúng đắn vào lúc này hay lúc khác.
Nhưng một trong hai động lực lãnh đạo sẽ là động cơ chủ chốt, nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến thành công của nhà lãnh đạo và tổ chức mà họ đang phục vụ.

Saigon, 26/04/2023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s