Fitness, Yoga, Poledance · Running, Marathon, Ultra Trail, Trail, Wanderluat · Travel · Wanderlust · Yoga

“Ngồi và không làm gì cả”

Một câu chuyện cuối tuần

🍀 Thế nào là hạnh phúc.

☘️ Mình của bây giờ và mình của trước kia.

☘️ Tu tập là gì.

🍀 Một ngày trong rừng ta làm được gì.

☘️ Loài người có thực sự nguy hiểm không.

Biết ơn những giây phút “ngồi và không làm gì cả” giữa bốn bề ve kêu chim hót, nắng vàng, rừng thông xanh mát.

Lâm Hà, 23/04/2023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s