Moutain, Hill, Climbing

Cái ngưỡng của tuổi 40

The edge of 40
🍀 Bạn không cần cười vì bất kỳ ai. Bạn cười đơn giản vì bạn cảm thấy vui.


🍀 Bạn bớt sống dựa vào cảm xúc hơn. Trải nghiệm giúp bạn sống người hơn, bớt đi tính con của mình.


🍀 Bạn bớt kỳ vọng đi. Đơn giản vì bạn biết ai đến với bạn vì giá trị gì.


🍀 Bạn bớt cho đi nhiều hơn. Đơn giản bạn biết giá trị của sự nhận lại là gì.


🍀 Bạn bớt đi rất nhiều mối quan hệ toxic. Vì bạn biết rằng chỉ cần một vài người hiểu bạn. Là đủ.


🍀 Bạn bớt dằn xé bản thân hơn. Bạn bắt đầu yêu thương mình nhiều hơn.
Và từ hôm nay, mong bạn hãy hỏi han, quan tâm và yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Không vì bạn, hãy tôn trọng sự bình yên của người khác.
Cảm ơn bạn.
📸 Nguyen Thieu Quang.

#theedgeof40 #beyondthefears #andyonthego

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s