Moutain, Hill, Climbing

Nó và tôi

Nó,
Nhiều lúc nhây như Annie.
Mạnh mẽ như một thằng đàn ông vì nó cho mình mượn bờ vai một chút.
Sướt mướt như một con đàn bà dở hơi cám lợn, khóc bù lu bù loa. Mình bất đắc dĩ trở thành thằng đàn ông cho nó mượn lại bờ vai một chút.


Nó,
Không đẹp, không xinh, nhưng có trái tim chơn thành đáng ngưỡng mộ.
Nó,
Không giàu có, nhưng giàu tình thương.
Nó,
Là đứa bất chợt lướt ngang đời nhau, rồi dính nhau như cái của nợ, không biết khi nào có thể cắt duyên.
Chơi với nó từ thuở tóc dài, tóc ngắn, xong qua độ đầu trọc.
Nó,
À mà thôi, sinh nhật nó, bớt dìm hàng nó một chút.
Ôm mày, một chút thôi nha!
Saigon, 12/10/2023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s