Moutain, Hill, Climbing

“friend in need is a friend indeed”


Hai đứa ngồi cạnh nhau, rồi sát nhau, rồi ăn chung măm, ngủ chung giừơng, chơi chung 1 đám bạn điên không kém gì nhau.
Ai nhìn vào chắc nói tụi này giống như bèo nước gặp nhau, nhậu 1 vài độ rồi đừơng ai nấy đi.
Mà ngẫm lại, cũng gần 8 năm rồi á.
Mà ngộ, lâu lâu cái mình nói, Khanh, tao mệt quá, đi nhậu đi, thì ai không tới nhưng con chó này sẽ tới.
Uh, đôi khi tới trả tiền bill cũng là một niềm vui rồi.
Phải hơm, Khanh.

Nhớ những lần đi chơi, đi nhậu ở Tân Lập, An Giang, Đà Lạt và quá trời chỗ khác.


Cảm ơn mày đã tới đúng lúc như thế này.

Sài Gòn, tháng 10/2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s