Moutain, Hill, Climbing

Khi đủ là đủ

Rồi thế nào là ĐỦ…
Đừng mong có ai tốt với bạn ngoài bố mẹ, bạn gặp nạn không đạp thêm phát đã có thể xem là người tốt rồi.

Đừng mong mình trở thành tỷ phú, đói vào quán ăn, khát vào quán nước, đủ tiền trả xem như đã là phong lưu rồi.

Đừng mong mãi mãi bình an, chia tay với người tình không nghĩ đến chuyện tự tử ấy là bình an rồi.

Đừng than thở mình thiếu may mắn, sáng ngủ dậy còn có thể vào toilet đánh răng đã là vô cùng may mắn rồi.

Đừng nghĩ mình bất hạnh, không phải nằm có người đút, thay đồ có người phụ, chắc chắn đã là không bất hạnh rồi.

Đừng nghĩ mình cô độc, nhìn vào gương còn thấy chính mình nghĩa là đã không cô độc rồi.

Đừng nghĩ mình vô dụng, sáng dậy, bước xuống giường là một thành công rồi.

Đừng nghĩ mình thất bại, leo lên cột mà xuống an toàn đã là thành công rồi.

Cóp nhặt từ FB Bác sĩ Huong Quynh Nguyen

Sài Gòn, 18/03/2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s