Moutain, Hill, Climbing

Trong đôi mắt em

Through your eyes.
Một ánh mắt của kẻ mộng mơ.
Một ánh mắt của kẻ si tình, đắm chìm trong quá khứ.
Một ánh mắt của kẻ bụi đời, luôn mơ về một ánh lửa chiều hôm.
Một ánh mắt của những kẻ say tình.
Tôi nhìn qua từng ánh mắt.
Vinh. Nhục
Buồn. Vui
Hạnh phúc. Điều ít hạnh phúc.

Tôi hạnh phúc, biết ơn.
Và hơn hết,
Là tôi thực sự xin lỗi và xin tha thứ vì tôi được phép nhìn vào mắt em.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s