Moutain, Hill, Climbing

Happy on the feet

Nhớ những lần bay đêm trong vội vã khuya thứ 6.
Nhớ những bước chân giữa lưng chừng đâu đó Pù Luông, Mộc Châu, hay giữa Sài Gòn lúc người còn đang ngái ngủ.
Nhớ những lần cắn nhẹ vào chiếc huy chương trong tự hào vì đã vượt qua những giới hạn của bản thân.
Nhớ những lần gục ngã trên đường chạy và một mình tự đứng lên.
Nhớ những cái nắm tay dìu đồng đội cùng về đích an toàn.
Nhớ lắm những nụ cười.
Những khoảnh khắc.
Vì ta sống với những khoảnh khắc.
Khoảnh khắc hạnh phúc trên đôi chân của mình.
Sài Gòn, 3/11/2021
Photo by Phong Linh
Giải chạy lên đỉnh LangBiang, 2019.

2 thoughts on “Happy on the feet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s