Moutain, Hill, Climbing

Một ly trà nhẹ nhàng

“…Cuộc đời của một con người nên như một ly trà xanh từ từ ngâm nước nở ra, từng chút từng chút ra hương trà, tinh tế mà thưởng thức, chầm chậm mà nhớ lại hương vị. Trong trải nghiệm và phấn đấu mà tìm kiếm ý nghĩa chân chính của cuộc đời.
Hãy trân trọng cuộc đời của bạn! Chân thành trải nghiệm mùi vị ẩn giấu của nó, thu hoạch niềm vui và hạnh phúc mà bạn đáng được thu hoạch…”
(Minh Nguyễn dịch)
Cảm ơn mọi người.
Namaste,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s