Moutain, Hill, Climbing

Gặp hay không gặp

Word of honor, 2021

Nàng theo ta, hay không theo ta
Tay ta vẫn trong tay nàng
Mãi không buông
Hãy sà vào lòng ta
Hoặc là, cho ta một chỗ trong trái tim nàng
Yên bình yêu nhau
Trong niềm vui thầm lặng”

(Thương Ương Gia Thố)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s