Moutain, Hill, Climbing

Ta cũng có một mái nhà

– Cuối cùng, ai cũng nghĩ về một mái nhà, một vườn rau, một mảnh vườn, một vài vạc rượu trước sân hay sau nhà. Sáng mang mớ ớt tươi ra phơi, chiều quét lá ngân hạnh rơi trước sân, tối nhóm một đống lửa nhỏ, một bầu rượu nóng, nhìn mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng. Và một người bên cạnh. Phải không Chu Tử Thư?

– Vì sao người không làm Quỷ Cốc chủ dưới trướng có 3.000 ác ma? Mà lại quay lại nhân gian làm người bình thường, hỡi Ôn Khách Hành?

– 20 năm giết người, để rửa hận cho cha mẹ. Ta làm được rồi. Ta đã tắm máu những người giả nhân giả nghĩa trong chốn giang hồ này. Nhưng…

– Nhưng sao? Ngươi vẫn chưa thoả mãn?

– Đúng. Ta thấy buồn tẻ. Trống trải. Vô vị.

– Vậy vì sao lại rời bỏ xứ quỷ?

– vì một người. Ngồi cạnh người ấy, uống rượu, sưởi nắng, ta cảm nhận thực sự ta đang sống. Đang là một con người. Ngươi có hiểu không Chu Tử Thư?

– trời cùng đất tận, chỉ mong cùng ai, sống trọn một ngày…

(word of honor)

Sài Gòn, ngày 10/09/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s