Moutain, Hill, Climbing

Ai cũng có ít nhất một cơ hội

🍀 Chỉ là thay một dòng chữ “ILOVEYOUB” thành “OMSHANTISHANTISHANTI” cũng là cả một sự cố gắng nhỉ.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
🌿 Cuốn sổ được anh Rohit mang từ quê ảnh thời ảnh còn công tác ở Việt Nam.
Bao năm cất giữ. Giờ nắn nót từng chữ để chép lại những bài Mantra mình đang và sẽ được học trong khoá Yoga của cô Mai.


🍀 Chung cư đã được dỡ phong toả. Nhưng không còn cảm giác phấn khích như lần đầu tiên. Nhớ lần đó, sau gần hai tuần giăng dây, loa thông báo từ ban quản lí phát lên lệnh dỡ phong toả, mấy đứa con nít chạy loạn như ong vỡ tổ.
☘️ Nét chữ đơn giản, ghi một câu chúc bình an vào bịch cà phê tặng một em gái tầng 10 nhân một buổi sáng đẹp trời. Hi vọng mọi sự bình an.

Saigon, ngày 03 tháng 08 năm 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s