Beach, Coastal, · Moutain, Hill, Climbing · Running, Marathon, Ultra Trail, Trail, Wanderluat · Slow-down, Calm, Reatreat, · Travel · Wanderlust

Biết ơn và biết đủ

Thế gian này điều công bằng nhất là thời gian và mạng sống, điều quý giá nhất cũng là thời gian và mạng sống.
Một con người cho dù giàu có thế nào, có thể hưởng dụng được cũng chỉ là hai điều này; một người dù nghèo khổ thế nào, hai điều này cũng không rời bỏ chúng ta. Sinh ra ở giữa trời đất như thế, chúng ta nên đền đáp ân huệ mà trời cao cho chúng ta. Đối mặt với nửa ly nước, người không giống nhau sẽ có cách nhìn không giống nhau, người tham lam tiêu cực sẽ than thở “chỉ còn nửa ly nước thôi sao”, người lạc quan tích cực sẽ khen ngợi “không tệ, vẫn còn nửa ly nước mà”. Cách nhìn không giống nhau dẫn đến tâm tình không giống nhau, tâm tình không giống nhau ảnh hưởng đến thái độ đối với cuộc sống không giống nhau, thái độ đối với cuộc sống không giống nhau quyết định chất lượng cuộc sống không giống nhau.

Chúng ta đã có điều quý nhất trên thế giới, vậy thì đừng vì mấy thứ không quan trọng mà so đo tính toán, đừng nên tham lam quá. Khi chúng ta thật sự buông bỏ, làm được hai chữ “biết đủ”, chúng ta sẽ phát hiện ra là chúng ta rất giàu có đầy đủ.

Vì thế, chỉ cần chúng ta còn sống, biết cảm ơn, biết đủ, thì không có điều gì có thể làm chúng ta suy nghĩ không thông, không có điều gì có thể ảnh hưởng đến sự vui vẻ của chúng ta, không có điều gì có thể ngăn cản chúng ta hạnh phúc.
(hạnh phúc nhớ đến bạn rồi, Diên Sâm Pháp Sư, Minh Nguyễn dịch).

Sài Gòn, 09/09/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s