Fitness, Yoga, Poledance · Slow-down, Calm, Reatreat, · Thoughts · Wanderlust · Yoga

Vòng tròn không hoàn hảo

Thật biết ơn vì bạn đã bên mình cũng được nhiều năm rồi đấy.

🔵 Vòng tròn là mặt trăng. Mặt trăng là biểu tượng của giác ngộ (thiền tông). Trăng tròn đầy và sáng. Giác ngộ viên mãn, viên mãn là tròn đầy. Trăng tròn đầy thì sáng, đó là ánh sáng của trí tuệ.

🔵 Vòng tròn là biểu tượng cho Không. Vòng tròn là vũ trụ, và vũ trụ rỗng lặng, đó là Không.

🔵 Vòng tròn Zen lại thường hở một chút, không phải là một vòng kín mít. Tròn mà không kín, tức là đầy mà không tù ngục. Vũ trụ không biên giới. Tư duy không ngục tù.

🔵 Vòng tròn là tĩnh lặng – tròn đầy nhưng rỗng lặng, trái tim tròn đầy nhưng rỗng lặng, không có gì bên trong, không dính mắc vào điều gì. (Trần Đình Hoành)

Ensō là đại diện của những khía cạnh và phẩm chất khác nhau của mỹ cảm wabi-sabi của Nhật Bản: Fukinsei (tính phi đối xứng, tính bất thường), kanso (tính tối giản), koko (đơn giản; không cầu kỳ), shizen (tự nhiên; không giả dối), yugen (sự thanh nhã, sâu sắc & tinh tế), datsuzoku (sự tự do), và seijaku (sự yên bình) (Wiki)

Ensō đại diện cho sự thống nhất, giác ngộ và vẻ đẹp của sự không hoàn hảo.

Ensō nhắc nhở chúng ta về sự quan tâm đến mục đích cuộc đời của mình, và khát khao tìm kiếm sự hoàn thiện bản thân. Ensō cũng giúp chúng ta nhìn nhận đúng về cuộc sống, vượt qua những khó khăn và tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống.

Sài Gòn, 10 May 2023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s