Fitness, Yoga, Poledance · Running, Marathon, Ultra Trail, Trail, Wanderluat · Slow-down, Calm, Reatreat, · Thoughts · Travel · Wanderlust · Yoga

Chơi thể thao cho tôi cơ hội thay đổi tâm, thân, trí

Liệu thể thao đã ảnh hưởng đến đời sống và tư duy điều hành công việc của các chủ doanh nghiệp như thế nào, các bộ môn vận động đã trở thành người bạn đồng hành với họ ra sao, những câu chuyện đầy hấp dẫn sẽ được tiết lộ thông qua lời chia sẻ trong từng cuộc trò chuyện.

Đó có thể là cách xây dựng chiến lược, cải thiện hiệu suất, tìm kiếm cảm hứng, kể cả cách vượt qua nghịch cảnh, đối phó với sự thất bại, cách phục hồi và nuôi dưỡng khát khao giành chiến thắng. Mỗi doanh nhân đã tự rút ra các câu chuyện từ thể thao để áp dụng vào công việc, qua đó thúc đẩy nhân viên, cải thiện kỹ năng lãnh đạo và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó là câu chuyện mở lòng, thái độ cầu thị lắng nghe sự phản hồi từ khách hàng, kinh nghiệm xây dựng tinh thần đồng đội cùng sự xoay xở, ứng biến linh hoạt và nỗ lực không ngừng.

Sự tương đồng giữa thể thao và kinh doanh còn ở chỗ con đường phát triển bền vững không thể đạt được trong một thời gian ngắn. Các vận động viên – doanh nhân cần sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ để đạt đến những mục tiêu trong suốt sự nghiệp của họ. Họ không được phép ngừng lại, luôn chinh phục các mục tiêu cao hơn và thử thách hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s