Moutain, Hill, Climbing

Sự im lặng điềm tĩnh

Giãn cách là một sự thật không tránh khỏi.
Áp lực (cả physical lẫn mental) cuộc sống cũng là một chuyện đối mặt hàng ngày. Rèn luyện sức khoẻ của bản thân là một lựa chọn.
Hãy cho mình một sự lựa chọn phù hợp.
Lắng nghe cơ thể của mình.
Tạo thói quen cho “muscle memory” được hoạt động hàng ngày.
Và hôm nay, nói chuyện với các bạn trong lớp yoga Sohum, học được một phương pháp “Silence Therapy”.
Đơn giản mà phức tạp: hãy thử đeo 1 cái thẻ “Silence” trên cổ. Nó không phải là im lặng, không muốn nói chuyện. Mà nó là 1 signal của “tôi thư giãn, tôi cho phép thân & tâm thư giãn, tôi chỉ nói những điều thực sự cần thiết. Và tôi cũng mong bạn làm y như vậy…”
Mong ai cũng vậy.
Lokha Samastha Sukhino Bavantu
Namaste!

Sài Gòn, tháng 10/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s