Moutain, Hill, Climbing

Trong ta luôn có một khu vườn yên tĩnh (Quietness corner)


Có bao giờ nhận ra rằng trong bạn đã có một khu vườn yên tĩnh chưa?
Đó là khi ta buông bỏ hết mọi sự ngoài cánh cổng kia, ta tìm thấy bản thân mình giữa mênh mông, tràn ngập an yên và tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng gió nhẹ.
Rất nhẹ.
Chỉ có tiếng xào xạc của hàng tre, hàng chuối.
Thơm mùi lúa trổ đòng đòng.
Đó là khi ta ta tìm thấy ta, giữa bao la của cuộc sống này.
Ta gọi đó là một khu vườn yên tĩnh.
Huế, tháng 10/2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s