Moutain, Hill, Climbing

[Những người tôi gặp]- Mặt Xụ

Mặt Xụ, một cái tên mỹ miều mà tôi đặt cho nó. Hình như nó lớn hơn tôi vài tuổi thì phải vì mặt nó già như con mẹ luống tuổi gần U40👀. Mà nhiều khi nó nhỏ tuổi hơn tôi không chừng.

Gặp Mặt Xụ đâu vài lần, biết nhau qua mấy giải race ở Đà Lạt. Lúc đó, nó đầu trọc giống mình, đen nhẻm (mà giờ cũng méo thấy trắng hơn chút nào). Đợt đi chạy Laan theo route của LAan Trail, chạy 30km về rung đùi ăn bò bít tết, lại gặp mẻ ngồi với mợ Khoa. Lúc đó nó có quả đầu tóc xù yêu thích của mình. Rồi tối hôm đó, mình quắc cần câu, nó mò đi kiếm mình nhậu tiếp. Sáng ra không biết trời trăng mây gió gì. May mà không bị nó hiếp. Mà nghĩ lại hai đứa ăn nhau chắc tổ buedue quật nên thoai hãy làm chuỵ em tốt.

Mỗi lần lên Đà Lạt, mình luôn sẽ nhắn nó đi nhậu. Mà quỷ tha ma bắt, nó lúc nào cũng trốn. Thứ khốn kiếp. Nhiều khi nó vào Saigon, chuỵ em cái kiểu gì, cũng không thèm nói nhau một tiếng. Nghĩ ló chán!

Đợt chạy Pocari, mình tình tang chạy qua mặt nó (cười khỉnh vào mặt nó). Thấy mặt nó Xụ thiệt. Thấy vậy, mình cảm thương, hạ pace đi cùng nó. Nó là con đàn bà ít ỏi trong đời chạy (cho tới bi giờ) mà mình chấp nhận chạy chung về tới vạch đít. Ấy vậy, tới giờ, méo thấy nó cảm ơn lun. Nghĩ loá chán tập 2!!!

Trong một diễn biến hoà bình khác tại Dallas, tại một cơ sở lưu trú xinh đẹp, chúng tôi nói về việc “bán dâm nhứt quyết không bán BIB Dalat Ultra Trail 2021. Chúng tôi ngã giá chén nhau tại CP5, nhưng vì không phải là food của nhau nên chuyển thành một bữa tiệc thịnh soạn nào đó. …

Không biết sắp tới nó có rao bán BIB lẫn bán dâm không thì mình không biết. Nhưng thôi, không chơi với nó thì tội nó lắm. Nên thôi, Gring Massu, vì rất nhiều lí do, chúng ta hứa vẫn chơi với nhau.

#365daysofhappiness

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s