Beach, Coastal, · Fitness, Yoga, Poledance · Moutain, Hill, Climbing · Travel · Uncategorized

Chạy đi em chờ chi!

Đó là cái ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2019.  Mình và bả bước vào một cái race bất đắc dĩ.  Cũng ít có chơi ngông (giang hồ gọi là chơi ngu á), đăng kí đại cái Half Marathon của Dalat Ultra Trail.  Với một tinh thần rất ư là tự tin chói… Continue reading Chạy đi em chờ chi!

Beach, Coastal, · Moutain, Hill, Climbing · Running, Marathon, Ultra Trail, Trail, Wanderluat · Slow-down, Calm, Reatreat, · Travel · Wanderlust

Biết ơn và biết đủ

Thế gian này điều công bằng nhất là thời gian và mạng sống, điều quý giá nhất cũng là thời gian và mạng sống.Một con người cho dù giàu có thế nào, có thể hưởng dụng được cũng chỉ là hai điều này; một người dù nghèo khổ thế nào, hai điều này cũng không… Continue reading Biết ơn và biết đủ