Beach, Coastal, · Fitness, Yoga, Poledance · Moutain, Hill, Climbing · Reading Books · Running, Marathon, Ultra Trail, Trail, Wanderluat · Travel · Wanderlust · Yoga

Ai che lưng cho bạn?

Sẽ luôn có ai đó “che” lưng cho bạn.
Và một ngày nếu bạn gục ngã, ai sẽ là người che lưng cho bạn?
Và một khoảnh khắc nào yếu đuối, ai sẽ là người chìa đôi tay kéo bạn ra vùng ánh sáng yếu ớt, thắp hộ bạn ngọn lửa hi vọng trong lòng mình.
Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và nghĩ về người ấy, bạn sẽ có câu trả lời.
Đó có thể là chính bạn!
Chúc bạn luôn tinh tấn, an tĩnh để có được câu trả lời này.
Om Lokha Samastha Sukhino Bavantu.

#yogawithAndy #beyondthefears #andyonthego

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s