Fitness, Yoga, Poledance · Moutain, Hill, Climbing · Running, Marathon, Ultra Trail, Trail, Wanderluat · Slow-down, Calm, Reatreat,

chị em nhà Thi

Thời sinh viên sắp ra trường, chắc năm 2007-2008 gì đó, gửi email ộp lai vị trí account executive cho công ty bả. Bả reject và hẹn một thời gian thích hợp. Rồi mấy năm sau, lại một lần nữa gửi thư đề nghị ứng tuyển vị trí account manager, bả nhận ngay. Đi với… Continue reading chị em nhà Thi

Beach, Coastal, · Moutain, Hill, Climbing · Running, Marathon, Ultra Trail, Trail, Wanderluat · Slow-down, Calm, Reatreat, · Travel · Wanderlust

Biết ơn và biết đủ

Thế gian này điều công bằng nhất là thời gian và mạng sống, điều quý giá nhất cũng là thời gian và mạng sống.Một con người cho dù giàu có thế nào, có thể hưởng dụng được cũng chỉ là hai điều này; một người dù nghèo khổ thế nào, hai điều này cũng không… Continue reading Biết ơn và biết đủ