Fitness, Yoga, Poledance · Moutain, Hill, Climbing · Reading Books · Running, Marathon, Ultra Trail, Trail, Wanderluat · Thoughts · Travel · Uncategorized · Wanderlust · Yoga

Gánh Gánh Gồng Gồng của một bóng hồng 94 tuổi

Một audio book dài 09 giờ 59 phút.Nhưng là câu chuyện của thiếu nữ 94 tuổi từ lúc thoát ly gia đình năm 16 tuổi vì một cái cơ duyên hết sức (xin lỗi) vô duyên dễ thương: quên cái bơm xe đạp. Mỗi trang sách của bà, tôi lại nhớ lại cuộc sống “cách… Continue reading Gánh Gánh Gồng Gồng của một bóng hồng 94 tuổi